CDA Ridderkerk: Geloofwaardig, Betrouwbaar, Daadkrachtig

Het CDA Ridderkerk staat voor een Geloofwaardig, Betrouwbaar en Daadkrachtig bestuur van Ridderkerk. Wij staan klaar voor de belangen van alle Ridderkerkers.

Onze woningen

We willen dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor iedereen in Ridderkerk.

Onze veiligheid

Het CDA Ridderkerk wil dat het cameratoezicht wordt uitgebreid naar alle plekken waar (drugs-) overlast wordt ervaren. Het is ook belangrijk dat de gemeente de top twintig van verkeersonveilige plekken aanpakt.

Onze normen en waarden

Het is belangrijk dat de identiteit van Ridderkerk herkenbaar blijft. Dit kan worden bereikt door het cultureel erfgoed te behouden, zoals de huishoudschool. Voor het CDA Ridderkerk hoort daarbij dat de zondagsrust behouden blijft. Dat betekent dat winkels op zondag gesloten zijn. Verder willen we dat de gemeente zich actief opstelt bij de begeleiding van nieuwkomers in Ridderkerk.

Onze zorg voor elkaar

Het CDA Ridderkerk vindt het belangrijk dat er aandacht is en blijft voor de eenzaamheid die mensen in hun eigen huis kunnen ervaren. In het creëren van contact met anderen zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel.   
Zorgen voor elkaar betekent ook dat we ons ervoor inzetten dat de geluidsoverlast van het verkeer vermindert door bijvoorbeeld de aanleg van zogeheten ‘stil’ asfalt.

Onze jeugdhulp en WMO

Het CDA Ridderkerk wil dat de jeugdhulp en WMO dusdanig worden georganiseerd dat er geen wachtlijsten meer zijn. We willen dat de zorg dichterbij huis wordt georganiseerd.

Onze duurzame en betaalbare toekomst

Voor het CDA Ridderkerk is het belangrijk dat burgers niet opdraaien voor de kosten van de verduurzaming van hun woning, maar dat dit wordt gefinancierd door de Rijksoverheid.
Betreffende het afvalbeleid willen we inzetten op maatwerk. Zoals het kunnen aanvragen van een extra afvalpas.

Kandidatenlijst

 1. Ton Overheid
 2. Victor Mijnders
 3. Marcella van der Heijde-Keijzer
 4. Nico Belo
 5. Jos Hulhoven
 6. Pauline de Klerk
 7. Veli Bilik
 8. Wulfert Bontenbal
 9. Margit Kleiker
 10. Jan Verhaar
 11. Jozien Breeman-Tack
 12. Henk-Joseph Hulleman
 13. Jan Huisman
 14. Jan Luijendijk
 15. Yvonne van Laak
 16. Arie de Klerk
 17. Annemarie van Oosten
 18. Cobie de Groot
 19. Wim Onderdelinden
 20. Leen Kruithof
 21. Dick Breeman
 22. Peter Meij

Lees meer over de kandidaten van het CDA(externe link).