Burger op 1 is die “andere” lokale partij met een duidelijke eigen koers. Omdat we denken dat het “anders moet”. Van de mensen die de partij vormen is lijsttrekker Petra van Nes-de Man het “gezicht”. Zij is ruim 12 jaar actief in de gemeentepolitiek en 7 jaar bestuurlijk betrokken bij het waterschap Hollandse Delta.

Wij zijn een lokale partij omdat we niet gebonden willen zijn aan regels en richtlijnen van een landelijk bestuur. Burger op 1 wil zelf de koers bepalen, waarbij de burgers voor ons op 1 staan. Wij willen mee beslissen over de €136 miljoen die de gemeente (dit jaar) te besteden heeft.

Al onze 14 leden wonen verspreid over Ridderkerk waardoor wij weten waar de behoeften van de Ridderkerkers liggen. Die moeten de basis vormen van het Ridderkerkse beleid. Daarbij maken wij ook onze eigen afwegingen zoals:

 • Woningbouw, een mix van laagbouw en hoogbouw, terughoudendheid met nieuwe bedrijven als dit de leefkwaliteit en bereikbaarheid aantast. Dat punt nadert voor Ridderkerk
 • Als tegenhanger, meer deskundige inzet op behoud en uitbreiding van groen
 • Goede toegankelijke zorg en maatwerk voor onze kwetsbare inwoners
 • De energietransitie die echt nodig is, vanuit de wijken, per straat doorvoeren.
 • Geen winkelopening op zondag

Kandidatenlijst

 1. Petra van Nes-de Man
 2. Monique Weijers-van Woudenberg
 3. Stefan Coule
 4. Herman Haringa
 5. Wiek Dam
 6. Linda Kelderhuis
 7. Willem Klootwijk
 8. Bianca van Beek
 9. Maarten van der Staaij
 10. Rob Bisdom

Contact