Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Ridderkerk:

Gezien: het op 25 oktober 2021 ontvangen schriftelijk verzoek van Politieke Vereniging “Echt voor Ridderkerk” waarvan de zetel is gevestigd te Ridderkerk

 • straat en huisnummer: Van Schuurmanstraat 12
 • postcode en woonplaats: 2984 GE Ridderkerk

om ten behoeve van de verkiezing van de raad van de gemeente Ridderkerk de registratie, met nummer 4, als volgt te wijzigen:

Wijziging aanwijzing gemachtigden

Personen die namens de politieke groepering de voorgeschreven handelingen in het kader van de Kieswet mogen verrichten

 • Naam: Cora van Vliet
 • Adres: Van Leeuwenhoekstraat 80
 • Postcode: 2984 EH
 • Woonplaats: Ridderkerk
 • Naam: Tissa van de Wege - van der Does de Bye
 • Adres: Van Schuurmanstraat 12
 • Postcode: 2984 GE
 • Woonplaats: Ridderkerk

Gelet op: het bepaalde in artikel G3 van de Kieswet;

besluit: de registratie van de gemachtigden van de Politieke Vereniging “Echt voor Ridderkerk” conform verzoek te wijzigen. 

Plaats: Ridderkerk
Datum: 3 november 2021

Voorzitter:    

 • Mw. A. Attema

Leden:    

 • E. van Leeuwen
 • B.G.H. Oosthoek
 • H.W.J. Klaucke